Điều khoản và chính sách

Xin hãy tham khảo kỹ các điều khoản và điều kiện như đã nêu ở đây.
Trang web khách sạn Boss được cung cấp cho mọi khách hàng , với việc sử dụng điều hòa trên sự chấp nhận của khách mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện , và thông báo ở đây.
Khi truy cập vào trang web này và bất kỳ trang nào, quý khách được coi là đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Trang web khách sạn Boss là dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại . Bạn không thể chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, giấy phép, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có được từ trang web này .
Trang web này được cập nhật định kỳ và do đó có thể không có các chi tiết mới nhất, thông tin và dữ liệu liên quan đến các khuyến mãi, dịch vụ và tiện nghi của khách sạn Boss.

Mặc dù khách sạn Boss luôn cố gắng để cung cấp thông tin chính xác về các trang web tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác đúng đắn, đầy đủ, đầy đủ và phù hợp của các thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất , thiệt hại, chi phí và các chi phí nào (trực tiếp, gián tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm tổn thất lợi nhuận phát sinh).

Khách sạn Boss không là đại diện cho các thông tin và dịch vụ có trên trang web này, được cung cấp "như là" không có sự bảo đảm.

Khách sạn Boss không bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này và dịch vụ, bao gồm tất cả quyền lời bảo bảo hành hoá điều kiện , phù hợp cho mụch đích bảo hành, tiêu đề, và không vi phạm bản quyền.

Trong trường hợp khách sạn Boss không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp , gián tiếp , trừng phạt , ngẫu nhiên , đặc biệt , hoặc tuần tự phát sinh từ hoặc trong kết nối với việc sử dụng các trang web này hoặc sự chậm trễ hoặc không có khả năng để sử dụng trang web này , hoặc cho bất kỳ thông tin , phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ được thông qua trang web này ngược lại khách sạn sẽ chịu trách nhiệm khả năng thiệt hại.

Khách sạn Boss cũng không chịu trách nhiệm về trang web và các trang nội dung của hệ thống máy chủ sẽ không có sự xâm nhập của virus từ mạng Internet hoặc từ mã bị hư hỏng hay phá hoại khác, các chương trình, các macro hoặc các yếu tố khác. Cũng như thế sạn Boss đưa ra các biện pháp bảo hành kịp thời, đúng lúc, an toàn và đầy đủ, không bị lỗi hoặc không bị gián đoạn truy cập vào tất cả các nội dung trên website này.
Là một điều kiện của việc sử dụng trang web này , bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản, điều kiện , và các thông báo khác.
Khách sạn Boss được phép chỉnh sửa các điều khoản, điều lệ và các mục thong báo mà trang web đưa ra.
Bản quyền về thương mại và dịch vụ (có đăng ký và không đăng ký) và tài sản có giá trị cao khác trong nội dung của website chỉ được thuộc về khách sạn Boss, trừ khi có chỉ định khác. Theo đó, các siêu liên kết của trang web này cho bất kỳ trang web hoặc sự tái hiện bất kỳ thông tin trên trang web này vào bất kỳ trang web khác hoặc sử dụng bất kỳ thông tin từ website này cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại bị cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của khách sạn Boss. Khách sạn Boss có quyền cấp hoặc từ chối cho phép toàn quyền quyết định. Bất kỳ sự đồng ý của cấp có thể bị các điều khoản và điều kiện áp đặt bởi khách sạn Boss.
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của và không được duy trì bởi Hotel Boss. Như vậy, khách sạn Boss không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc liên kết khác chứa trong trang web của bên thứ ba đó. Liên kết chỉ được cung cấp như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết đến các trang web của bên thứ ba không phải là một sự chứng thực bởi Hotel Boss của các trang web hoặc nội dung của họ.
Khi tiến hành đặt phòng với bạn chấp nhận và đồng ý với các khách sạn Boss với các điều khoản, nếu được chấp nhận của chúng tôi, sẽ dựa trên các điều khoản và điều kiện như sau:

Giá phòng khách sạn Boss
Giá có thể thay đổi như là kết quả của những thay đổi trong đến của bạn và/hoặc ngày khởi hành. Giá được niêm yết bằng đô la Singapore. Trong trường hợp bạn hoàn thành đặt một phòng dựa trên một tỷ lệ đó đã được đăng tải không chính xác, khách sạn Boss có quyền sửa các hạng hoặc hủy bỏ việc đặt phòng tại quyết định của mình, và sẽ liên lạc với bạn trực tiếp để làm như vậy.

Giờ nhận phòng/Trả phòng
Thời gian nhận phòng là từ 1400 giờ trở đi và thời gian trả phòng là trước 1100 giờ. Các giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu là bắt buộc khi nhận phòng.

Nhận phòng sớm /Trả phòng muộn
Quý khách nên đến đúng giờ nhận phòng 1400 giờ, liên lạc trực tiếp với Quầy tiếp tân để được tư vấn và giữ hành lý đến khi thời gian nhận phòng. Nếu đến khách sạn sớm hơn thời gian nhận phòng, quý khách được khuyến khích đặt phòng trước một ngày. Trả phòng trễ hơn 1100 giờ, tuỳ vào số phòng hiện tại có với phụ thu. Xin vui lòng liên lạc với Quầy tiếp tân (24tiếng) vào thời gian nhận phòng nếu quý khách muỗn trả phòng trễ. Nửa ngày phụ thu của giá phòng sẽ được tính vào chi phí thanh toán nếu giữ phòng từ 1200 giờ đến 1800 giờ, một ngày phụ thu của giá phòng sẽ được tính vào chi phí thanh toán nếu giữ phòng từ sau 1800 giờ.
Mọi chi phí đặt phòng phải được thanh toán hoàn tất. Đối với bất kỳ hủy bỏ hoặc sửa đổi các đặt phòng xin vui lòng thông báo qua email tới địa chỉ email xác nhận đặt phòng của bạn. Phí hủy phòng sẽ được tính phí, nếu khách sạn Boss được thông báo trước 72 giờ 1400 giờ ( SINGAPORE THỜI GIAN GMT + 8hrs ) vào ngày nhận phòng. 100 % các phí phòng đêm 1 sẽ được áp dụng cho các phòng , nếu đặt được hủy bỏ hoặc sửa đổi trong vòng 72 giờ từ 1400 giờ ( SINGAPORE THỜI GIAN GMT + 8hrs ) vào ngày nhận phòng.
Không được tụ tập thành nhóm trong bất cứ trường hợp nào. Khách sạn có quyền trục xuất các khách cư ngụ bổ sung trong phòng. Việc nhận đặt phòng không được phép chuyển nhượng. Việc thay đổi tên khách nhận phòng là không cho phép. Tất cả thông tin, ý kiến phản hồi và dữ liệu được cung cấp cho khách sạn Boss thông qua trang web (hoặc email) sẽ được coi là thông tin công cộng, trở thành sỡ hữu của khách sạn Boss và không chịu trách nhiệm bảo mật. Khách sạn Boss được quyền sử dụng các thông tin phản hồi hoặc các thông tin khác với mục đích không giới hạn, bao gồm sao chép, tiết lộ cho các cơ quan thẩm quyền, truyền tải, xuất bản, pháp sống, phát triển và tiếp thị các thiết bị, sản phẩm hoặc dịch vụ.
Khuyến mãi và sự kiện